• úvod
 • témata
 • události
 • tržiště
 • diskuze
 • nástěnka
 • zobrazit sekci
  Témata klubu: dějiny konceptu homosexuality, bisexuality, transsexuality, homosexualita a transsexualita v jiných kulturách/obdobích, queer a média,...
  MINI SLOVNÍČEK QUEER TERMINOLOGIE
  Toto je neúplný slovníček, vytažený z několika různých webů. Jak sami vidíte, tak ne vždy se v terminologii různé zdroje shodují a proto prosím pokud budete mít někdo jiný výklad, připište jej k tomu konkrétnímu heslu s odvoláním na zdroj


  Androgyn, Hermafroditismus, Hermafrodit


  SEXUS.CZ
  Stav, kdy jedinec má zároveň znaky obou pohlaví (varle i vaječník). Jde o vzácnou poruchu, častější se vyskytuje pseudohermafroditismus jako např. syndrom testikulární feminizace. Tato porucha se dnes řeší operativně bezprostředně po narození takového dítěte.
  DIDEROT
  Androgyn
  Obecnější název pro bytost, jež je celistvá; vzor sjednocení protikladných pólů světa v člověku. V různé podobě se objevuje ve všech významných mytologiích. Motiv androgyna byl základní součástí renesanční alchymistické symboliky.
  Hermafroditismus
  Obojenectví, oboupohlavnost; přítomnost samčích i samičích pohlavních orgánů na jednom jedinci. U vyšších obratlovců včetně člověka je hermafroditismus pohlavní abnormalitou projevující se i na vzhledu druhotných pohlavních znaků. Varlata a vaječníky na témže jedinci nejsou schopny produkce funkčních gamet.

  Berdache


  SEXUS.CZ
  Označuje členy domorodochých indiánských kultur s transvestitním jednáním (žili životem druhého pohlaví a používali jejich oděv).

  Coming Out


  SEXUS.CZ
  Přihlášení se ke svému sexuálnímu zaměření. Jednoduše řečeno, řeknete o svém sexuálním zaměření svému okolí, své rodině, svým přátelům a známým. Nejčastěji se o Coming Outu mluví v souvislosti s homosexuální orientací, ale může jít o jakékoliv jiné odlišnosti - BDSM, crossdressing apod.
  DIDEROT
  Veřejný, společenský debut; veřejné přihlášení se k určitým postojům, typu činnosti apod. například coming-out homosexuálů.
  STUD BRNO
  Proces rozpoznání, sebeuvědomění, přiznání své sexuální orientace a schopnost sdělit ji důležitým osobám (rodičům, přátelům).

  Transvestita (TV), Crossdresser (CD)


  SEXUS.CZ
  Většinou muž, který se převléká za ženu.

  Crossdressing

  Anglický termín, který vyjadřuje převlékání do šatů opačného pohlaví. Tento termín byl zaveden namísto zprofanovaného označení transvestita, který se nesprávně používal pro homosexuály, jenž přijali ženskou roli, a lidi, kteří dámské oblečení používají jako prostředek k sexuálnímu vrušení.

  SEXUS.CZ
  Převlékání se do prádla a oděvu patřícího opačnému pohlaví (většinou jde o muže) a tak dosahování vzrušení (neplatí to pro všechny). Muž se i přes ženské oblečení a vystupování cítí být i nadále mužem (na rozdíl od transsexuálů). Většina transvestitů je schopna partnerské sexuální adaptace, ale některým milování se ženou nepřináší skutečné uspokojení. Mívají typicky ženské zájmy: zajímají se o módu, líčení, účesy. Projevy transvestismu se nazývají crossdressing (X-dressing) a obvykle se projevují již v dětství.
  STUD BRNO
  Částečná porucha pohlavní identity, je častější u mužů. Projevuje se sociálním vystupováním v opačné pohlavní roli (tzv. transvestitismus dvojí role), není přítomna touha po trvalé změně pohlaví.

  Draag queens
  Americké označení pro lidi, kteří vystupují v ženské roli pro pobavení diváků. Viz heslo travestie.


  En Femme

  SEXUS.CZ
  Z francouzštiny "na žensko", v češtině spíš "na krásno": chování crossdressera když se snaží do nějaké míry imitovat ženský vzhled a chování.

  Eonismus

  SEXUS.CZ
  Výraz označující transvestitismus (podle jména rytíře z Eonu).
  DIDEROT
  odchylné sexuální sebevědomí, které se projevuje touhou žít po způsobu druhého pohlaví.

  Forced Feminization (FF), Násilná feminizace

  SEXUS.CZ
  Bývá součástí fantazijních her a role playingu. Je častým projevem crossdressingu, kdy muž toužící po převleku je k němu jakoby násilně nucen okolnostmi nebo partnerkou.

  Genetic Girl (GG), Geneticky dívka (žena)

  SEXUS.CZ
  Označení fyzického pohlaví. V crossdressingu muži v převleku (En Femme) si běžně dávají a používají ženské přezdívky a jména. Na Internetu odlišení osob, které jsou skutečnými ženami od crossdresserů s ženským jménem.

  Homofobie

  STUD BRNO
  Doslova strach z homosexuality, častěji se užívá ve smyslu přijetí netolerantních postojů a předsudku vůči homosexuálům.

  Homosexualita

  SEXUS.CZ
  Trvalá sexuální orientace na příslušníky stejného pohlaví. Ženská homosexualita se nazývá lesbismus, mužská uranismus (užívá se zřídka). Homosexuální jedinci mohou mít podobné citové a partnerské vztahy jako heterosexuálové, ve kterých naleznou uspokojení. Dříve byla homosexualita považována za perverzi (zvrácenost), dnes se chápe jako odchylka od běžné sexuality. Hodnocení homosexuality je odrazem tolerance společnosti. Negativnímu hodnocení kromě tradice přihrává i orientace některých homosexuálů na nezletilé jedince. Homosexuální jedinci většinou nejprve zkouší navazovat kontakty s příslušníky opačného pohlaví. Ztotožnění se s homosexuální orientací se nazývá „coming out“. Hovorová označení homosexálních jedinců mívají nádech vulgárnosti (teplej, homouš, teplouš). Homosexuální muži se někdy označují jako „gay“ (z angl).
  DIDEROT
  Sexuální orientace jedince, pohlavní náklonnost k osobám stejného pohlaví; častější u mužů. Příčinu nelze jednoznačně určit, pravděpodobně jde o vrozený sklon. Homosexuál preferuje roli buď ženskou, nebo mužskou; liší se způsob styku a výběru partnera. Homosexualitu nutno odlišovat od homosexuální prostituce, k níž se uchylují heterosexuálové za úplatu, a od homosexuálního chování.
  STUD BRNO
  Převažující nebo výlučná erotická a citová náklonnost k osobám stejného pohlaví.

  Kryptohomosexuál

  SEXUS.CZ
  Homosexuál, jenž svoji orientaci pečlivě tají, někdy si ji ani sám nepřipouští. V dřívějších dobách, kdy byla homosexualita dokonce i trestným činem, bylo takovýchto jedinců pochopitelně mnohem více než dnes, kdy je moderní společnosti k homosexualitě podstatně více tolerantní.

  Operativní změna pohlaví (SRS)

  Operativní změna pohlaví (Sexual Reassignment Surgery), je chirurgický zákrok, při kterém jsou změněny pohlavní orgány'. Jsou to dvě odlišné procedury - operace pro Muž->Žena (MTF) nebo operace pro Žena->Muž (FTM).

  Makeover

  SEXUS.CZ
  Proměna, předělání. V crossdressingu vyjadřuje situaci, kdy se crossdresser snaží maximálně přiblížit ženskému vzhledu a užívá dámskou kosmetiku, líčení a oblečení. Existují "makeover" studia, která nabízejí crossdressing klietnům "úplnou proměnu z muže na ženu a naopak".

  Real Life Experience (RLE/RLT)

  (z angl. real life experience/test) - období v životě TS, kdy vystupuje ve své budouci roli - v závislosti na okolnostech nastupuje před nebo po zahájení HRT (hormonální terapie).


  Shemale

  SEXUS.CZ
  Jedná se o jedince se sekundárními pohlavní znaky obou pohlaví (prsa a penis) a tento stav mu vyhovuje, nebo ho uměle vytváří hormonální terapií nebo plastickou operací. Liší se od hermafroditů, kteří se takto narodí a dříve či později přijmou život muže či ženy a následně odstraní nežádoucí sekundární znaky. Pokud ale takový jedinec akceptuje svoji osobnost a nepodstoupí operaci, stává se přirozeným Shemale.

  Significant other (SO)

  Anglická zkratka significant other. Je to souhrnný termín pro manželku či partnerku.


  Transgenderismus (TG)

  Transgender je souhrnný termín pro všechny osoby, u nichž není v souladu pohlaví, kterým se cítí být, a pohlaví, jehož mají vnější znaky. Jedná se tedy jak o transsexuály, kteří chtějí trvale změnit své tělo na správné pohlaví, tak i o transvestity, kteří dočasně vstupují do role opačného pohlaví.

  SEXUS.CZ
  Chování založené na nesouladu mezi fyzickým pohlavím a vnitřní pohlavní identifikací. Pod transgenderismus spadají transsexualita, transvestismus i crossdressing. Trasgenderální filosofie se snaží odlišit chápání pohlaví jako genetického základu od pohlaví duševního (pohlavní identifikace) a prosazuje práva člověka na volbu (sebeurčení a prožití) duševního pohlaví bez ohledu na genetické pohlaví.
  STUD BRNO
  Zastřešující termín pro všechny, kteří nějakým způsobem překračují a nabourávají hranice mezi tradičními představami mužství a ženství. Řadí se sem např. transsexuálové, transvestité, cross-dressers, hermafrodité...

  Transsexuál (TS)

  Transsexuál je někdo kdo si přeje žít nebo již žije v roli opačného pohlaví. Mohou to být jak mužů, kteří chtějí být ženami (male to female MTF), tak i ženy, které chtějí být muži (female to male FTM). Svého cíle dosáhnou transsexuálové operativní změnu pohlaví (SRS).

  SEXUS.CZ
  Transexuálova identita se rozchází s jeho tělesnou pohlavní příslušností. Pokud se podrobil změně pohlaví, lze to chápat jako jeho vyléčení. Muži, kteří chtějí být ženami se značí (Male to Female, MtF) a ženy, které chtějí být muži (Female to Male, FtM).

  Transsexualismus, Transexualita

  SEXUS.CZ
  Je to porucha sexuální identifikace, kdy biologicky normální muž se cítí být ženou a žena mužem. Cítí se uvězněni v těle, které jim nepřísluší. Jde nejspíš o vrozenou poruchu, která se projevuje od útlého dětství. Transexualita se řeší operativně přizpůsobením tělesného vzhledu a pohlaví (Sexual Reassignment Surgery, SRS). Operace trvá několik let z zahrnuje postupně psychoterapeutické vedení, podávání hormonů vytouženému pohlaví a operaci. Vše je završeno úřední změnou pohlaví v matrice a v dokladech.
  DIDEROT
  Sexuální porucha; porucha pohlavní totožnosti; kdy se pohlavní ústrojí vyvinulo jedním směrem, ale mozková centra řídící sexuální pochody se formovala opačně. Projevuje se nespokojeností s vlastním pohlavím, s jeho anatomií, touhou patřit k opačnému pohlaví.
  STUD BRNO
  Úplná porucha pohlavní identity, projevující se odmítáním vlastního tělesného pohlaví, úplným ztotožněním se s pohlavím opačným a touhou tento stav změnit.

  Transvestismus, Transvestitismus, Crossdressing

  SEXUS.CZ
  Převlékání se do prádla a oděvu patřícího opačnému pohlaví (většinou jde o muže) a tak dosahování vzrušení (neplatí to pro všechny). Muž se i přes ženské oblečení a vystupování cítí být i nadále mužem (na rozdíl od transsexuálů). Většina transvestitů je schopna partnerské sexuální adaptace, ale některým milování se ženou nepřináší skutečné uspokojení. Mívají typicky ženské zájmy: zajímají se o módu, líčení, účesy. Projevy transvestismu se nazývají crossdressing (X-dressing) a obvykle se projevují již v dětství.
  DIDEROT
  Sexuální odchylka; nutkavá potřeba převlékat se do šatů druhého pohlaví.
  STUD BRNO
  Částečná porucha pohlavní identity, je častější u mužů. Projevuje se buď převlékáním spojeným s erotickým vzrušením (tzv. fetišistický transvestitismus) nebo se sociálním vystupováním v opačné pohlavní roli (tzv. transvestitismus dvojí role), není přítomna touha po trvalé změně pohlaví.

  Transvestita (TV), Crossdresser (CD)

  Transvestita je člověk, který vystupuje v roli opačného pohlaví, avšak pouze dočasně bez potřeby trvalé změny pohlaví.

  SEXUS.CZ
  Většinou muž, který se převléká za ženu.

  Travestie

  Travestie je představení, při němž převážně muži imitují ženy (převážně zpěvačky). Původně fungovala travestie pouze jako barová zábava. Dnes díky různým soutěžím a přehlídkám to vypadá, že by se z travestie mohl vyvinout i nový umělecký směr.

  DIDEROT
  Žánr humoristické literatury zesměšňující témata, která jsou tradičně pojímána jako vznešená. Už ve středověké literatuře byla travestována témata z bible; travestie byla však oblíbená zejména v období renesance. Byl travestován Homér, Ariostův Zuřivý Roland, Vergiliův epos Aeneis, různé mýty a legendy. Na rozdíl od parodie, zpracovává travestie velká témata směšným způsobem.
  STUD BRNO
  Kulturní fenomén, jedná se o muže, často homosexuální, kteří se převlékají do šatů opačného pohlaví za účelem kulturního vystoupení imitujícího slavné ženy.

  Tribadie, Tribadismus

  DIDEROT
  Starší název pro lesbismus.

  Uranismus

  DIDEROT
  Méně užívané označení mužské homosexuality.

  Jak se stavíte k možnosti adopcí homosexuálními páry?

  33 hlasy od 33 respondentů

   Jste queer? :)

   12 hlasy od 12 respondentů
    Témata:
    - adopce homosexuálními páry
    - obraz LGBT v českých médiích
    - české LGBT "celebrity" - proč chybí?
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam