• úvod
 • témata
 • události
 • tržiště
 • diskuze
 • nástěnka
 • zobrazit sekci  http://www.lamortdanslart.com

  http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/death/deathhome.html

  http://www.fulltable.com/vts/d/dod/menux.htm  Co to jsou vlastně tzv. tance smrti a jaké byly možné příčiny jejich vzniku:


  1. Čeněk Zíbrt ve své knize "Jak se kdy v Čechách tancovalo" uvádí pověst o člověku, který prý tanec smrti vymyslel. Roku 1424 přišel prý do Paříže vyzáblý dobrodruh jménem Maccaber (Skot?), který uspořádal na hřbitově zvláštní pantomimu, v níž postava převlečená za kostlivce pobízela přítomné muže a ženy k tanci. Podivný tanec si získal oblibu, ani panstvo prý neváhalo potančit si se smrtí. Tanec byl pořádán znovu a znovu až do roku 1425 a obnoven v roce 1429. Podle svého autora dostal jméno la danse macabre - tanec Maccaberův, podle německého názvu pak tanec smrti-Totentanz.


  2. Tance smrti, v nichž kostlivec tančí se všemi lidskými stavy, tvořily součást tehdejších náboženských divadelních her uváděných v kostelích a jejich výtvarná ztvárnění byla reakcí na tyto kostelní výjevy.


  3. Další velice pravděpodobnou příčinou vzniku tanců smrti je rozšíření epidemie moru v období 1.pol. 14.století. Opakující se hladomory,Stoletá válka, a ze všeho nejvíce černý mor. Tanec smrti byl postupně kulturně asimilován po celé Evropě. Všudypřítomná možnost náhlé a bolestivé smrti, zvýšené náboženské touhy po pokání, vyvolaly hysterickou touhu po pobavení. V mnoha ohledech je tanec smrti podobný středověkým pašijovým hrám, alegorie "Tance se smrtí" byla původně báseň vedená formou didaktického dialogu, jež měla připomenout lidem nevyhnutelnost smrti (viz memento mori).
  [SERVER ERROR]
  Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam