• úvod
 • témata
 • události
 • tržiště
 • diskuze
 • nástěnka
 • přihlásit
  registrace
  Ztracené heslo?
  GARLENGlobální rozvojové vzdělávání
  GARLEN
  GARLEN --- ---
  Pro začátek pár definic globálního rozvojového vzdělávání:

  Jedna dlouhá:
  "Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů."

  A jedna krátká:
  "Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život."

  (Zdroj: http://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/co-je-grv/definice-a-principy.html)