• úvod
 • témata
 • události
 • tržiště
 • diskuze
 • nástěnka
 • přihlásit
  registrace
  Ztracené heslo?
  SCHIFFICirkulární ekonomika aneb odpad jako zdroj
  SCHIFFI
  SCHIFFI --- ---
  Na základě analýzy materiálových toků studie identifikovala 20 cirkulárních strategií, z nichž byly vybrány tři, které se dočkají realizace ve formě pilotních projektů.

  První klíčový projekt se zaměřuje na organický odpad Pražanů. Ten z větší části končí ve spalovně, na skládce či dokonce v městských kanalizacích. Rada hlavního města Prahy proto schválila záměr prozkoumat možnost vybudování vlastní bioplynové stanice, která by z odpadu produkovala ekologické palivo BioCNG, na které by mohlo jezdit všech 720 vozů Pražských služeb. V bioplynové stanici by ročně mohlo končit až 100 000 tun organických odpadů.

  Kromě záměru bioplynové stanice, počítá město Praha také s realizací tzv. REUSE center, která by měla sloužit občanům jako místa pro opravu či výměnu použitého, ale funkčního příslušenství pro domácnost, jako je nábytek nebo použité spotřebiče.

  Analýza materiálových toků také ukázala, že za zdaleka největší spotřebou materiálů a produkcí odpadu v porovnání s ostatními oblastmi stojí stavebnictví. Ročně se spotřebuje až 13 milionů tun materiálu na rozvoj výstavby, přičemž následný stavební odpad tvoří 65 % veškerého městského odpadu. Pouze 5-10 % recyklovaných materiálů je využíváno na nové stavby. Jako prostor pro řešení je zavedení principů cirkulární ekonomiky a ekologických aspektů již při zadávání veřejných zakázek města.

  Český překlad studie Cirkulární sken Praha je nyní veřejně dostupný | Zajímej.se
  https://zajimej.se/sken-cz/
  SCHIFFI
  SCHIFFI --- ---
  Cirkulární sken Prahy přináší vizi města pro udržitelné nakládání s vodou a odpady – Institut cirkulární ekonomiky
  https://incien.org/...larni-sken-prahy-prinasi-vizi-mesta-pro-udrzitelne-nakladani-s-vodou-a-odpady/
  SCHIFFI
  SCHIFFI --- ---
  na nástěnce pár odkazů na zajímavé projekty
  SCHIFFI
  SCHIFFI --- ---
  na nástěnce budou v blízké době uvedeny projekty, které využívají principy cirkulární ekonomiky

  zatím zvu na přednášku v rámci Noci vědců https://nocvedcu.cz/program/cirkularni-ekonomika/