• úvod
 • témata
 • události
 • tržiště
 • diskuze
 • nástěnka
 • zobrazit sekci

  Carl Gustav Jung

  ...born in Kesswil, Switzerland on July 26, 1875. He obtained his medical degree from the University of Basel and did his psychiatric training at the Burgholzli Mental Hospital in Zurich. In 1906 he began an association with Sigmund Freud which lasted until 1914.

  C.G. Jung's view of the human condition appreciates the unique value of the individual human being. His vision of the human psyche is so vast that we have as yet grasped only some of its implications.

  Jung's work counterbalanced the one-sided intellectual development of the last centuries of Western civilization. His insight into the spiritual dimension of the psyche has profoundly influenced not only psychotherapy and psychiatry, but also education and the appreciation of religion and the arts. New attitudes and realizations of great importance to the individual and society have arisen from his rigorous and pioneering investigations into the nature of the unconscious.

  Jung found that the basis of much emotional unease and trouble lay in a damaged relatedness or unrelatedness to the sources of being. In making possible a more conscious relationship with the forces of the unconscious, Jung has immensely widened and deepened the potential scope of human awareness. He showed that modern men and women can accept the reality of the psyche without sacrificing intellectual integrity.

  On June 6, 1961, Dr. Jung died at his home in Kusnacht.

  wikipedia - Carl_Jung (cz)
  wikipedia - Carl_Jung (en)
  článek o Jungovi v Reflexu
  dobrá akademická sumarizace typu wiki (en)

  Jung - O synchronicitě
  Jung - O vzniku osobnosti
  Wilhelm, Jung - Tajemství zlatého květu
  NEW Jung - Duše moderního člověka (kniha)

  Search C. G. Jung's Collected Works
  Základní literatura k jungovské psychologii

  Jungova díla

  Jaffé, A. - Jung, C. G., Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga, Atlantis, Brno 1998. [Jungova duchovní (auto)biografie, některé kapitoly sepsal sám a celé dílo korigoval. Slovníček základních pojmů a další přílohy.]

  Jung, C. G., Aion. Researches into the Phenomenology of the Self, Princeton University Press, Princeton 21978. [334 s. Odborná literatura, duchovní literatura - psychologie - alchymické a gnostické symboly, bytostné Já. Ego, stín, syzygie (anima a animus), bytostné Já, Kristus jako symbol bytostného Já, symbol ryb, Nostradamus, gnostické symboly bytostného Já, struktura a dynamika bytostného Já. Označeno za druhé vydání, jehož je toto „fifth printing, with corrections“, což by spíš podle českých bibliografických zvyklostí znamenalo, že jde o 6. vydání. CJB.]

  Jung, C. G., Analytická psychologie. Její teorie a praxe, Academia, Praha 1993 (2. vyd.). [Zápis přednášek C. G. Junga o základech jeho koncepce včetně diskusí.]

  Jung, C. G., Člověk a duše, Academia, Praha 1995. [Přehledová publikace složená z citátů Junga, dobrá pro získání uceleného obrazu jungovské psychologie. Vybrané části Jungovy biografie.Slovníček základních pojmů.]

  Jung, C. G., Duše moderního člověka, Atlantis, Brno 1994. [Jungovy práce o různých tématech od psychologického pozadí druhé světové války po různé oblasti kultury.]

  Jung, C. G., Mandaly. Obrazy z nevědomí, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998. [Psychologický výklad mandal, mandaly v nevědomém materiálu západního člověka, interpretovány jako symboly bytostného Já, archetypu celosti.]

  Jung, C. G., Tajemno na obzoru. O fenoménech UFO a mimozemských jevech, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1999. [Psychologický výklad fenoménu UFO jako symbolů sjednocení protikladů, směřování k bytostnému Já; UFO jako novodobý mýtus.]

  Jung, C. G., „The Tibetan Book of the Dead - Psychological Commentary“, in: The Tibetan Book of the Dead, Oxford University Press, London 1973. [Dosti obecný komentář, nevyčerpává problematiku, ale zajímavý.]

  Jung, C. G., Výbor z díla, sv. I. Základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1996. [Různé práce z analytické psychologie, analýza snů, schizofrenie, část díla Psychologické typy.]

  Jung, C. G., Výbor z díla, sv. II. Archetypy a nevědomí, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1999. [Ústřední Jungovy výzkumy o kolektivním nevědomí, archetypech a synchronicitě; archetyp matky, archetyp dítěte...]

  Jung, C. G., Výbor z díla, sv. III. Osobnost a přenos, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1998. [Vztahy mezi vědomím a nevědomím, hluboká analýza archetypu animy. Přenos (projekce archetypu na psychoterapeuta, lékaře...).]

  Jung, C. G., Výbor z díla, sv. IV. Obraz člověka a obraz Boha, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 2001. [508 s. + upoutávky. Odborná literatura - hlubinná psychologie. Základní Jungovy práce o náboženství vč. Odpovědi na Jóba.]

  Jung, C. G., Výbor z díla, sv. V. Snové symboly individuačního procesu, Nakladatelství Tomaše Janečka, Brno 1999. [Psychologické interpretace alchymických symbolů, sny a jejich koreláty v alchymických textech.]

  Jung, C. G., Výbor z díla, sv. VI. Představy spásy v alchymii, Nakladatelství Tomaše Janečka, Brno 2000. [Alchymická symbolika, souvislost Kamene filosofů a Krista...]

  Jung, C. G. - Wilhelm, R., Tajemství zlatého květu. Čínská kniha života, Vyšehrad, Praha 1997. [Těžko přístupný čínský text. Nejde o kritické vydání, chybí religionistické zasazení do celkového náboženského kontextu. Jungův psychologický komentář se zabývá některými základními momenty textu.]

  Kerényi. K. - Jung, C. G., Věda o mytologii, Nakladatelství Tomáše Janečka, Brno 1995. [Analýza postavy Panny a božského dítěte, především na příkladě řecké mytologie. Jungův psychologický komentář.]

  Jung - sekundární literatura

  Balmer, Heinrich H., Die Archetypentheorie von C.G. Jung, Berlin 1972. [MZK.]

  Jakobi, J., Psychologie C. G. Junga, Psychoanalytické nakladatelství, Praha 1993. [Originál: The psychology of C.G.Jung, London 1968; je v MZK.]

  Jungovi pokračovatelé

  Franz, M.-L. von, Mýtus a psychologie, Portál, Praha 1999. [Psychologický symbolismus mýtů o stvoření.]

  Franz, M.-L. von, Psychologický výklad pohádek, Portál, Praha 1998. [Interpretace pohádek ve světle jungovské psychologie.]

  Franz, M.-L. von, Sen a smrt, Portál, Praha 2000. [Psychologický výzkum snů umírajících.]

  Hillman, J., Sny a podsvětí, Portál, Praha 1999. [Symbolika snů, nové náhledy.]

  JUNG, E.; FRANZ, M.-L. von: Legenda o Grálu. Praha: Portál 2001. [Hlubinně psychologický výklad středověkých legend o Grálu]

  Kastová, V., Dynamika symbolů, Portál, Praha 2000. [Prakticky zaměřený výzkum symbolů, symboly v psychoterapii.]

  Kastová, V., Imaginace jako prostor setkání s nevědomím, Portál, Praha 1999. [Prakticky zaměřená publikace zabývající se Jungovou metodou aktivní imaginace.]

  Moore, T., Kniha o duši, Portál, Praha 1997. [Popularizující, ale kvalitní práce, podává otvírá nové pohledy. Dobré první seznámení s hlubinnou psychologií, důraz na psychologickou svépomoc.]

  Psyche et natura 1, 2000, č. 1. [Časopis zaměřený na jungovskou psychologii a výzkum propojení hmotného a duševního světa.]

  Starý, R., Potíže s hlubinnou psychologií, Prostor, Praha 1990. [Útlá publikace shrnující a rozšiřující některé objevy jungovské psychologie; interpretace psychických hnutí na individuální i kolektivní rovině.]

   

  Zdroj: http://www.davidzbiral.webzdarma.cz
  Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam