• úvod
 • témata
 • události
 • tržiště
 • diskuze
 • nástěnka
 • zobrazit sekci
  Nejen úvod do rychločtení v podání Ing. Grubera - kurz rychločtení (video)

  http://www.metropol.cz/hledat/?q=rychlo%C4%8Dten%C3%AD

  Nasázím sem pár odkazů pro začátek, aby noví návštevníci nemuseli tolik guglit ;).


  Tyto stránky nabízí placené kurzy, ale nabízí i shrnutí a seznámení, tím pádem by snad neměl být velký problém o rychločtení sehnat například materiály na samostudium nebo nějaké výhodné kurzy, tipy a triky. Odhaduji, jsem v tomto laik na začátku, takže se mohu naivně domnívat a realita může být jinde...
  http://www.cetros.cz/rychlocteni.htm


  Mgr. Richard PAPÍK
  Učební cíl:
  Seznámit s metodami racionálního čtení zejména v souvislosti s poznatky z psychologie, fyziologie a teorie čtení. V praktické části kurzu dosáhnout zlepšení rychlosti čtení a míry chápavosti textu. Motivovat případné další samostatné zdokonalování v metodách racionálního čtení.
  http://web.ff.cuni.cz/cernmaff/osnovy/102.htm

  Zde je jeho minimum pro každého:
  http://interval.cz/clanky/rychlocteni-a-rychlostudium/  MEA --- --- 12:08:14 22.1.2012
  ** Užitečná literatura**

  GRUBER, D. Rychločtení, rychlostudium, info management. Praha: Management Press, 2008.

  GRUBER, D. Rychločtení aneb Šetřme časem! Praha: Management Press, 2007.

  GRUBER, D.
  Šetřme časem!: rychločtení a umění koncentrace. Praha: Management Press, 2000.

  GRUBER, D.
  Šetřme časem!: rychločtení – rychlostudium. Praha: Management Press, 1995.

  GRUBER, D.
  Kdo to má všechno číst?!: učebnice racionálního čtení a důležitých technik duševní práce pro kursy i samouky. Ostrava: Gruber – TDP, 1991.

  GRUBER, D. Sbírka cvičení k racionálnímu čtení. Ostrava: Dům techniky ČSVTS, 1985.

  HÖRNER, G. Rychlé čtení: Čtěte rychle a efektivně. Brno: Computer Press, 2007.

  MISTRÍK, J. Rýchle čítanie. 2. vyd. Bratislava: Slov. ped. nakl.,1982.

  PAPÍK, R. Naučte se číst. Praha: GRADA, 1992.

  PITKIN, W. B. The art of rapid reading. New York: McGraw-Hill, 1929. WAINWRIGHT, G. R. Rapid reading: made simple. London: W. H. Allen, 1972.

  ZIELKE, W. Jak číst rychleji a lépe. Praha: Svoboda, 1988.
  MEA --- --- 12:01:09 22.1.2012
  Gruberovy stránky nejen o rychločtení

  David Gruber - Rychločtení
  http://www.gruber.cz/index.php?Itemid=109&id=50&option=com_content&task=blogcategory

  ........................................................................................................................................................................................
  způsoby


  Mind Mapping