• úvod
 • témata
 • události
 • tržiště
 • diskuze
 • nástěnka
 • zobrazit sekci
  Kolapsy a regenarace civilizací, kultur a (komplexních) společností. Téma nanejvýš aktuální. Resilience, odolnost, přizpůsobivost, adaptabilita, transformabilita, resistence, flexibilita,... kreativní destrukce, katageneze, řízený kolaps, dokonalá bouře a jiné.  Nesouvisí tento pesimistický pohled na naši civilizace s přívalem zpráv o současné recesi? Co když ekonomika opět půjde nahoru?
  Jedním ze signálů, podle kterých poznáte, zda jsme na běžné trajektorii, nebo se dostáváme do skutečně vážné situace, je řetězení dílčích krizových momentů. Těch bylo ve 20. století velké množství a v prvním desetiletí století jedenadvacátého jdou doslova jeden za druhým. Klidové intervaly mezi nimi se zkracují, což i v jiných vědeckých oborech považují za příznak blížící se transformace.

  Ve vaší knize probíráte kolapsy od paleolitu až do současnosti. Je v tom i nějaké snadno uchopitelné poučení?
  Pro Čechy je to připomínka, že domácí elity byly neustále likvidovány snad už od roku 1618. Není divu, že stát je v takovém stavu, v jakém je. Také bychom měli zapomenout na pýchu spojenou s představou, že v naší technologicky vyspělé společnosti se nemůže nic katastrofálního stát. Stále jsme součástí evolučního procesu a stejně jako zkolabovaly a prošly transformací civilizace před námi, tak to potká i nás. Zda to bude za rok, za pět let či za století, je otázkou, ale rozhodně se tmu nevyhneme. Snad jen díky vzdělání a technice můžeme omezit negativní dopady.
  Naše studie také na mnoha příkladech ukazuje, že když určitá struktura přestává být funkční, tak ji musíte rozložit zcela a pak vytvořit novou. Napadá mě primitivní příměr: stále ohřívaná polévka nakonec nebude k jídlu, musíte ji vylít a uvařit novou.


  http://ekonom.ihned.cz/c1-54685790-temelin-nebo-pyramida-to-vyjde-nastejno

  „Pokud přijmeme kolaps jako fakt, smíříme se s tím, že kolapsy jsou součástí přirozeného běhu věcí a de facto nezbytnou etapou procesu vedoucího k „zmrtvýchvstání´, třeba se nám povede s tím něco udělat. I kolaps se dá přežít. Tak proč ne my v této době, která je skutečně svým děním a duchem tak unikátní a inspirativní,“ říká profesor Bárta. „Možná právě nyní čelíme výzvám, které, pokud je vyřešíme, posunou lidstvo na novou, kvalitativně vyšší úroveň. A značnou pomocí by v tomto procesu mohlo být právě historické, ekonomické a archeologické bádání,“ dodává.

  http://www.national-geographic.cz/detail/muz-ktery-studuje-kolapsy-civilizaci-%E2%80%93-profesor-miroslav-barta-5938/