• úvod
 • témata
 • události
 • tržiště
 • diskuze
 • nástěnka
 • přihlásit
  registrace
  Ztracené heslo?
  _BENNYExistuje svobodná vůle? Existuje předurčenost? Existuje vůbec něco z toho?
  DEVANANDA
  DEVANANDA --- ---
  Tedy ještě ztotožňuji se s názory SUNNYRAIN a ERREGA. A také se ztotožňuji plně s s Eckhartem Tollem.
  K SUNNYRAIN bych dodal, že počítač, programátor a generátor náhodných čísel jsou jednotou, tedy jedním a totéž a že existují mimo čas a prostor protože toto vytvářejí fluktuací, tedy vychílením z rovnováy se vatváří čas a prostor. Neustálé zanikání a vznikání časoprostoru je vlastností jednoty všeho a probíhá souběžně s jejím bytím mimo čas a prostor, protože finta je v tom že událost nejdou po sobě tedy lineárně, ale jsou uloženy paralelně, tedy vedle sebe v jednotě singularity. Tato jednota tedy nemá ani počátek a konec a je smyslem sebe pro sama a jiný smysl to nemá. Iluze ega tedy svobodně nesvobodná pak má nějaký určitý smysl a poslání pro to aby ho mystickou smrtí, tedy zánikem individuality ega ze sebe svlékla a protože poznává že je jen fluktuací, tedy vychýlením z jednoty všeho a že vše vytváří svým pohybem v nepohyblivém se tedy zastavuje a zaniká v jednotě všeho mimo čas a prostor.
  DEVANANDA
  DEVANANDA --- ---
  Njn :-) tohle mne zaujalo a tak bych Vás chtěl pozvat na přednášku Mystika versus anarchismus na anarchistické klinice v Praze Jeseniova 60 v pátek 18.3.2016
  Na tohle téma se opravdu hlasovat nedá, protože platí vše z toho současně a o tom na přednášce bude hovořeno.
  Z hlediska mystiky je vyšší a nižší já jen zdánlivě rozdělené a lidé se většinou ztotožňují se svou myslí a nižším já - potažmo egem :-). Vyšší já a nižší já tvoří jednotu všeho. Čes a prostor existuje jen uvnitř vědomí jednoty všeho mimo dualitu, protože žádné vně není a být logicky ani nemůže. Zpočátku je vnímán čas a prostor a vznikem individálního časoprostoru zrozením v v realitě tak jak ji známe se vytváří ego jako entropické jsoucno bojující samo se sebou a bojící se reality kolem sebe. Nižší vědomí - ego si myslí že je vykonavatelem a má svobodnou vůli a svůj boj se sebou samou promítá do iluze okolní reality svou neschopností ji přijmout. Časem pak ego poznává existenci jednoty propojení všeho a zjišťuje, že čas je jen pouhou iluzí. s tímto zjištěním pak poznává, že mysl je jen nástroj a vykonavatel a nikoliv ten kdo skutečně vykonává a tak se zůstatek ega, vytvořeného individuelní myslí staví do pozice nezúčastněného pozorovatele a spěje ke svému zániku, mystické smrti kdy se nižší a vyšší já tedy ykonavatel a vykonávající spojuje v jednotu. Tedy pokud bych řekl, že mysl a ego je jen vykonavatelem tak to platí stejně jako ych řekl že je vykonávajícím.
  FRONEMA
  FRONEMA --- ---
  Velke shrnuti http://www.informationphilosopher.com/freedom/taxonomy.html
  Pokud by vas nekoho lakalo, planuje se na stredu 17. http://lesswrong.com/ meetup a je ohlasene tema prave svobodna vule. 19:00 praha, dharmasala.
  SUNNYRAIN
  SUNNYRAIN --- ---
  BYDK: Co znamená "utlačování"? V anketě jsem ten pojem nenašel.
  BYDK
  BYDK --- ---
  Clovek chce odpovedet na anketu a nejde to. Vsechny odpovedi jsou spravne a spatne zaroven. Svobodna vule existuje, ale utlacovani take. Predurcenost existuje a nedeterminismus take. Tak proc se tak ptate? :)
  SUNNYRAIN
  SUNNYRAIN --- ---
  NICOLE: dobrá otázka: "existuje nahodilost?"

  Když budu chtít naprogramovat umělou inteligenci (reálně v tomto světě), aby to nebyla nuda, budu potřebovat generátor náhodných čísel. V určitém okamžiku, při určité konfiguraci atomů ve vesmíru, rozhodnutí UI bude (do určité míry) náhodné, variabilní. Právě tím se pro mě UI stává "svobodnou vůlí", životem, vědomím. A ne předem nadefinovaným strojem.

  Co když UI v první fázi "uzamknu do virtuálního vesmíru". Jejímu vnímání nebude zpřístupněna naše realita, nebude se moc podívat na počítač, ve kterém její vědomí probíhá, nebude smět zkoumat generátor náhodných čísel, ani nebude vědět, zda generátor existuje.
  Pokud by "prohlédla za oponu" a zjistila, že generátor náhody je podfuk, že se jedná o předem určený a v každém okamžiku odhadnutelný (nebo ovlivnitelný) výpočet "pseudo-náhody", připadalo by jí její rozhodování stále svobodné? (Např. všechna náhodná čísla by byla předem zaznamenána v tabulkách.)

  A pokud by za oponou objevila poctivý generátor náhody. Třeba i nějaký (svým způsobem deterministický) výpočet náhody, u kterého si ale nepamatujeme počáteční semínko a budoucí výsledky nejsme schopní odlišit od skutečně náhodných výsledků. Kdyby se v každém jednom rozhodnutí UI uplatnily miliony vazeb neuronů v její neuronové síti a toto jedno rozhodnutí je tedy (do určité míry) ovlivněno miliony náhodných čísel... Měla by UI svobodnou vůli? (I kdyby výpočet náhody byl - v tomto matematickém pojetí výpočtu náhody - deterministický?)
  SUNNYRAIN
  SUNNYRAIN --- ---
  _BENNY: Jak se jmenuje postoj, že realita je zároveň deterministická a zároveň nedeterministická? (Názor, že se kompatibilismus a libertarianismus navzájem nevylučují, ale mohou jedním vesmírem hýbat oba tyto přístupy.)

  Příklad: ve svém počítači si pro zábavu stvořím vlastní "vesmír", který funguje podle určitých principů, ale zároveň obsahuje na elementární úrovni i prvek náhody. Experiment mohu nechat probíhat v čase, nechat vesmír "vyvíjet", a zároveň zaznamenávám vše, co se odehrálo. Jakožto pozorovatel mimo vesmír mohu k "nahlížení na vesmír" použít záznam, asi jako když v TV používám funkci time-shift, např. sleduji vysílání 2 dny staré.
  V tomto případě mohu můj vesmír nazvat deterministický, mohu se podívat den dozadu i dopředu, a klidně si tuto sekvenci prohlížet opakovaně stále dokola.
  Mohu ale použít i libovolný snímek záznamu, a od tohoto okamžiku nechat vesmír vyvíjet. (Místo abych jen přehrával budoucí kauzální vývoj. Díky náhodě vzniká nová verze reality. Jiná alternativa kauzality.) Vesmír v mém počítači v tuto chvíli není deterministický. Můj počítač umí obojí.

  Aby mě experiment bavil, jisté entity v mém vesmíru již dosáhly vědomí/inteligence/jáství a ptají se "Boha", jaký je jejich vesmír? Je nebo není deterministický? Chtěli by slyšet, že není deterministický, přestože na jejich 20. století koukám už počtvrté a skvěle se u toho bavím? A mám nahrané i 21. a 22. století a až mi vyjde čas, určitě kouknu...

  Když experiment doběhne do konce. Budu mít "nahrávku vesmíru" od počátku až po jeho konec. Je tato jedna linie vesmíru deterministická? (Tenhle "jeden film".)
  ALIQUPISO
  ALIQUPISO --- ---
  ERREG: Super, také to zkouším pozorovat.
  ERREG
  ERREG --- ---
  Mně teď ohledně tý svobodný vůle celkem fascinoval Tolle a ona identifikace s myšlenkama, která je spjatá se spoustou věcí. Ostatně veškerý sny, touhy atd atd jsou indentifikace s jistou myšlenkou.
  Celkem to i navazuje na tu přednášku co tu byla... Ve smyslu toho že myšlenka prostě přichází a ve svý podstatě ani nemusí být Vaše, někdo jí mohl vyslovit a Vy/ego se s ní ztotožníte a v tu ránu se z toho stává nějaký sen/touha... Vtipný je, že tyhle sny a touhy způsobujou často víc problémů než užitku protože člověk touží a když to nejvyjde je zklamanej a nešťastnej... tím že na tom lpí
  A tak se stane z života tragedie :)
  Zkoušim to pozorovat z tohohle úhlu pohledu a je to celkem zajímavá myšlenka
  HEULWEN
  HEULWEN --- ---
  WONDRA: MAFTIK: Často se to celkem dobře rozděluje na svobodu vnější a vnitřní. (Ilustruje to třeba hláška z Klubu sráčů: "Můžete nám zabavit mobily, ale naše sny nám nevezmete!" :) )
  ALIQUPISO
  ALIQUPISO --- ---
  Znáte ten pocit zamilovanosti do někoho, který nemá téměř žádný racionální důvod? (sex. pud...) Byl to takový ten pocit, jakoby vás někdo úplně nesmyslně zmanipuloval, jakoby si s vámi hrála neviditelná síla a teď fakt nemyslím ten sex. pud, který zamilovanost doprovází. Nedávno jsem si tím prošla a musím tedy uznat, že to bylo dost psycho, jelikož jsem neměla žádnou možnost volby, vůbec se nešlo bránit.
  ALIQUPISO
  ALIQUPISO --- ---
  Supr téma na diskusi tohle, po přečtení ale už nějak nemám nápad co bych napsala.
  ERREG
  ERREG --- ---
  MAFTIK:
  WONDRA: já si teda nejsem úplně jistej jestli jsem to pochopil správně, ale podle textu níže a mého dojmu naopak většina lidí svobodu koukat doleva a doprava nebo jít na poštu má... řekl bych že teda nemluví o politické či morální svobodě...?
  MAFTIK
  MAFTIK --- ---
  WONDRA:
  Ne. Jde o to, že jednak máš svobodu rozhodování jakožto jakýsi ontologický princip - můžeš si vybrat z možností, které se ti nabízejí. A pak je svoboda v tom smyslu, že ti není odebrána určitá množina možností, z nichž můžeš volit: např. jsi-li ve vězení, máš možnost podívat se doleva či doprava (ontologická svoboda je zachována), ale nemáš možnost jít ven, na poštu, do obchodu, atp. - tyto možnosti jsou ti odebrány, popř. nesmírně ztíženy. A podle typu těchto odebraných/ztížených možností máš omezenou popř. úplně odebranou politickou nebo morální svobodu.

  WONDRA
  WONDRA --- ---
  MAFTIK: Pokud ti dobře rozumím pak jako morální/politickou svobodou nazýváš pravou svobodu; přičemž existují pouze dvě podoby vnímání svobody: pravá a svévolnost.
  MAFTIK
  MAFTIK --- ---
  STORMICH: To ale podle mne mluvíš o morální/politické svobodě.
  STORMICH
  STORMICH --- ---
  Problém je asi v tom, že svobodnou vůli nemá většina lidí, i když si myslí, že svobodně jednají.
  XL1
  XL1 --- ---
  Bůh ví co nestalo se náhodou už v budoucím věku jeho nekonečného mládí.
  MAFTIK
  MAFTIK --- ---
  ERREG: Někdy si to rád poslechnu
  ERREG
  ERREG --- ---
  MAFTIK: Tak s tim souhlasim, plus taky neni za provokujici koment nybrz za zdroj, jinak doporucuju je to prinejmensim zajimavy.